تعرفه پشتیبانی سایت

ساده
1.2میلیون تومان
 • بروزرسانی وردپرس
 • بروزرسانی قالب و افزونه ها
 • رفع مشکلات رایج
 • ثبت سایت در سرویس‌های گوگل
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • ایجاد سپر امنیتی سایت
 • بهینه سازی اصولی ظاهر سایت
 • مشاوره حضوری توسعه کسب و کار
عالی
4.7میلیون تومان
 • بروزرسانی وردپرس
 • بروزرسانی قالب و افزونه ها
 • رفع مشکلات رایج
 • ثبت سایت در سرویس‌های گوگل
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • ایجاد سپر امنیتی سایت
 • بهینه سازی اصولی ظاهر سایت
 • مشاوره حضوری توسعه کسب و کار
فهرست